Kjære pasient
Vi ønsker din tilbakemelding på din opplevelse av den tjeneste du har fått hos FOKUS HELSE & TRENING.
Ditt svar blir behandlet anonymt og ingen av spørsmålene er utformet så du kan identifiseres eller knyttes til innhold.
Vennligst svar så ærlig og grundig som mulig.
Vennligst kryss av for å samtykke til å delta i denne evalueringen. Svarene vil bli brukt til statistikk og analyse for å forbedre oss.
Takker
Next
Powered By WebSurveyCreator